Hej medlemmar!
Vi vill härmed meddela att ni kan nu betala med swish!
Medlemsavgift 200kr ( skriv namn, adress samt email ).
Samt vid andra aktiviteter och tex tillfälligt ledbevis 100kr 
om man behöver nyttja leden eller sponsring valfri summa.
Vårt swishnr: 123-1615608

Allmäna nyheter
Botsmark har nu en ny miljö skoter 4/takt Ace 900!

Förarbevis Utbildning
Minst 5 deltagare, startas snarast. 1900kr inkl medlemskap i klubben.
För mer info kontakta Fredrik, anmälan till:
Tel: 070-6344906 www.kunskapslagret.se